TB V/v mở cửa Thư viện ngoài giờ tối trong mùa ôn thi

mở cửa Thư viện ngoài giờ tối

THÔNG BÁO

Về việc mở cửa Thư viện ngoài giờ tối trong mùa ôn thi

Căn cứ vào tờ trình về việc mở của Thư viện thêm giờ trong mùa ôn thi được sự chấp thuận của Ban giám hiệu. Thư viện thông báo đến với toàn thể sinh viên nhà trường về việc Thư viện mở cửa thêm giờ.

Mở cửa thời gian từ 08:00 đến 19:30 các ngày:

  • 10/06/2019 đến 14/06/2019
  • 17/06/2019 đến 21/06/2019
  • 24/06/2019 đến 28/06/2019

Địa điểm:

  • Thư viện Tầng 01.

Ngoài thời gian trên, Thư viện phục vụ bạn đọc theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

            TRƯỞNG THƯ VIỆN

LÂM BÌNH NGUYÊN

Related Blogs