Đăng ký các dự án hỗ trợ Khởi nghiệp 2019

khoi nghiep

Khởi nghiệp 2019, khoi nghiep 2019

Phòng HCTH kính gửi thông báo về việc Đăng ký các dự án hỗ trợ Khởi nghiệp 2019 do Sở Khoa học Công nghệ tổ chức với các nội dung như sau:

*NỘI DUNG ĐĂNG KÝ: (Chi tiết tham khảo file đính kèm hoặc truy cập https://drive.google.com/open?id=1QCxTD1af3JXsM53DSyxIUjA2kJhGllb6)

Sinh viên xem xét tham gia nội dung 3 và 4 của thông báo với nội dung tóm tắt sau:

3.Ươm tạo các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Incubate):

a) Quyền lợi:

 • Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng.
 • Các dự án sau khi ươm tạo sẽ được xem xét hỗ trợ kinh phí từ Chương trình Speedup 2019 (https://doimoisangtao.vn/program/2019/1/15/chng-trnh-speedup-2019).

b) Hồ sơ đăng ký:

 • Thuyết minh dự án (theo mẫu ĐMST-01: https://goo.gl/ZdEGWL)
 • Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp.

4.Ươm tạo, phát triển và tăng tốc cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Speedup):

a) Quyền lợi:

 • Mỗi dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ tối đa 02 tỷ đồng, thời gian hỗ trợ không quá 24 tháng.

b) Hồ sơ đăng ký:

 • Bản mô tả dự án khởi nghiệp
 • Video khoảng 01 phút giới thiệu sản phẩm muốn được hỗ trợ
 • Tài liệu pháp lý chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm (nếu có)
 • Xác nhận cam kết kinh phí hỗ trợ từ các nhà đầu tư khác (nếu có).

*CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

 1. Hình thức tiếp nhận hồ sơ:
  • Hồ sơ đăng ký thực hiện nội dung 3 vui lòng gửi qua email: skhcn@gmail.com(Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện). Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông báo bằng văn bản cho các đơn vị về việc đồng ý phối hợp thực hiện.
  • Hồ sơ dự án đăng ký thực hiện nội dung 4 vui lòng gửi qua email: speedup.dost@gmail.com(Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện).
  • Các mẫu thuyết minh dự án vui lòng xem file đính kèm hoặc tham khảo tại websitehttp://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx
 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:liên tục trong năm kể từ ngày đăng thông báo.

Mọi chi tiết liên hệ:

 • Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3.
 • Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn
 • Điện thoại: 0283.9320121/0283.9320122./.

Trân trọng.

Related Blogs