Cuộc Thi Vietnam’s Amazing Student Năm 2019

Vietnam Amazing Student 2019

Vietnam Amazing Student 2019

Vietnam’s Amazing Student là cuộc thi tìm kiếm và phát triển ý tưởng đóng góp cho xã hội. Sinh viên có cơ hội trao dồi các kỹ năng và phát triển tư duy sáng tạo. Điều đặc biệt, trong quá trình tham gia cuộc thi, sinh viên được hướng dẫn cải thiện và phát triển kỹ năng 3P:

  • Project Management (Quản lý dự án)
  • Problem Solving (Giải quyết vấn đề)
  • Presentation (Thuyết trình)

Sinh viên có cơ hội tạo kết nối trong cộng đồng và hiểu được giá trị của việc đóng góp cho sự phát triển xã hội. Các nhóm sinh viên tạo lập dự án liên quan đến các chủ đề nâng cao ý thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe sau:

  • Hygiene (Vệ sinh)
  • Nutrition (Dinh dưỡng)
  • Smoking (Hút thuốc)
  • Drugs (Chất gây nghiện)
  • Alcoholism (Tác hại của chất có cồn, nghiện chất có cồn)
  • Entertainment to raise health awareness (Hoạt động giải trí giúp nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe).

Đơn vị tổ chức và nhà tài trợ: Vietnam Social Health Revolution

Tổng giá trị giải thưởng: 62 triệu đồng

Sinh viên có cơ hội làm việc với nhóm cố vấn đến từ các công ty, tập đoàn và cơ sở giáo lục lớn: các trường đại học tại Đức và Việt Nam, HSBC Vietnam, Abbott Vietnam, Circle K, Unilever Vietnam, Intel Vietnam, British Council Vietnam, Bệnh viện Tư nhân Hoàn Mỹ Bình Dương.

Thời gian đăng ký tham gia: từ nay đến hết ngày 31/01/2019 (Thứ tư).

Đường link đăng ký online:  www.amazingstudent.org

Related Blogs