Chương trình “Câu chuyện pháp đình”

cau chuyen phap dinh

Nhằm hướng ứng ngày Pháp Luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2018, Trường ĐH Quốc Tế tổ chức chương trình “Câu chuyện pháp đình”:

  1. Thời gian: 10g45, ngày 12/12/2018, (Thứ Tư)
  2. Địa điểm: Phòng A2.104
  3. Đối tượng tham dự: Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm
  4. Nội dung chương trình:
  • Phần 1: Diễn hoạt cảnh về vấn đề pháp luật
  • Phần 2: Thực hiện phiên tòa giả định
  • Phần 3: Hoạt động giao lưu đi kèm các hình thức tuyên truyền pháp luật