11 Nghiên Cứu Khoa Học Vào Chung Kết NCKH Xuất Sắc ĐHQG-HCM 2018

nckh dhqg

Vừa qua, hội đồng cấp cơ sở của trường ĐHQT (ĐHQG-HCM) đã nhận và xét chọn 11 hồ sơ tham gia giải thưởng “Công trình NCKH xuất sắc ĐHQG-HCM” năm 2018.

Giải thưởng nhằm khuyến khích sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh say mê nghiên cứu khoa học và phát huy năng lực tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, giải thưởng năm nay còn tập trung tôn vinh các thành tích xuất sắc của sinh viên, học viên cao học và các nghiên cứu sinh có những công trình được công bố trên các ấn phẩm khoa học uy tín trên thế giới.

Năm nay, trường ĐHQT nhận được 11 hồ sơ từ 9 sinh viên và 2 học viên cao học của Khoa Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thông tin và Bộ môn Kỹ thuật Y sinh. Kết quả cả 11 hồ sơ đều được hội đồng thông qua và trở thành ứng viên của giải thưởng cấp ĐHQG-HCM năm 2018.

Xem thêm: Cuộc thi ý tưởng Sinh viên Mastermind 2018