THÔNG BÁO Về việc lịch tiếp sinh viên của Ban Giám Hiệu

thong bao

            Căn cứ thông báo số 112/TB-ĐHQT-HCTH ký ngày 16 tháng 11 năm 2018 về việc sắp xếp lịch tiếp CBVC, giảng viên, sinh viên của BGH. Phòng CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên lịch tiếp sinh viên của BGH như sau:

  1. Lịch cố định:
  • Trần Tiến Khoa – Hiệu trưởng: chiều thứ 3, tuần đầu tiên của tháng từ 13h00 – 16h00 tại phòng 02-707.
  • Hồ Nhựt Quang – Phó hiệu trưởng: sáng thứ 5, tuần đầu tiên của tháng từ 08h00 – 11h30 tại phòng 02-712.
  • TS. Lê Văn Cảnh – Phó hiệu trưởng: chiều thứ 2, tuần đầu tiên của tháng từ 13h00 – 16h00 tại phòng 02-714.
  1. Khi có công việc đột xuất cần trình bày với BGH mà không trùng thời gian với lịch trên, sinh viên có thể đăng ký lịch gặp BGH tại Phòng Hành chính Tổng hợp (02-711) để được sắp xếp lịch.

Kính đề nghị quý Khoa, Bộ môn hỗ trợ thông báo này đến sinh viên toàn trường được biết và thực hiện.

Trân trọng./.