Thông tin về kết quả tham dự tuần SHCD đầu khóa năm học 2018-2019 (cuối cùng)

SHCD 2
Phòng CTSV thông tin về kết quả tham dự tuần Sinh hoạt công dân (SHCD) đầu khóa năm học 2018-2019:
Sinh viên vui lòng tra cứu kết quả hoàn thành của mình bằng cách nhập số CMND/Căn cước để tìm kiếm.
Sau 1 tuần dành cho sinh viên đề nghị Phúc khảo, Phòng CTSV chính thức công bố kết quả hoàn thành SHCD đầu khóa dành cho Tân sinh viên K18, kết quả này sẽ được lưu trữ và không chỉnh sửa gì thêm.

Trường hợp Sinh viên không tìm thấy thông tin của mình, Sinh viên điền request form online để cung cấp số CMND/Căn cước của mình.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp: Phòng Công tác Sinh viên (01.105)

  • Email: oss@hcmiu.edu.vn
  • Điện thoại: 0283 724 4270 máy lẻ 3334 gặp anh Xuân Quang.
Phòng CTSV,
Số CMND: