Thông tin về kết quả tham dự tuần SHCD đầu khóa năm học 2018-2019 (dự kiến)

SHCD 2

Thông tin về kết quả tham dự tuần SHCD đầu khóa năm học 2018-2019 (dự kiến)

Phòng CTSV thông tin về kết quả tham dự tuần SHCD đầu khóa năm học 2018-2019,
Sinh viên vui lòng tra cứu kết quả hoàn thành của mình bằng cách nhập số CMND/Căn cước để tìm kiếm.
Trên đây là danh sách hoàn thành dự kiến mà phòng CTSV đã tổng hợp căn cứ các tiêu chí sau:
  • Đạt 6/8 buổi tham dự, bao gồm: 3 buổi trên lớp + 2 buổi Củ Chi + 1 kết quả thi (đạt 15/20 điểm khi tham dự kỳ thi)

Sinh viên được quyền đề nghị phúc khảo trong vòng 7 ngày kể từ ngày phòng CTSV ra thông báo, sau thời gian trên kết quả sẽ được lưu trữ và không có chỉnh sửa gì thêm.

Quy trình phúc khảo: Sinh viên điền request form online trên trang chủ www.iuoss.com, ghi rõ nội dung cần đề nghị phúc khảo, đính kèm minh chứng nếu có.

Trường hợp Sinh viên không tìm thấy thông tin của mình, Sinh viên điền request form online để cung cấp số CMND/Căn cước của mình.

Phòng CTSV,
Số CMND: 

Comments

comments