THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2017-2018

drl

THÔNG BÁO SỐ 1

V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 20172018

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể sinh viên IU từ năm 2 trở lên về việc công bố điểm rèn luyện HỌC KỲ 2/ NĂM HỌC 2017-2018 như sau:

  • Điểm được tính trong khoảng thời gian các hoạt động diễn ra từ đầu học kỳ 2 đến hết học kỳ hè của năm học 2017-2018.
  • Sinh viên có thể vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU của mình để xem chi tiết điểm rèn luyện. Sinh viên có thể xem hướng dẫn tại website phòng CTSV tại địa chỉ: http://iuoss.com/bps
  • Sinh viên có 10 ngày kể từ ngày ra thông báo để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện của mình.
    • Trường hợp sai sót, thiếu điểm, Sinh viên liên hệ đơn vị tổ chức (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa, Bộ môn, Phòng, Câu lạc bộ).
    • Trường hợp bổ sung điểm cho các hoạt động bên ngoài, Sinh viên liên hệ phòng CTSV kèm theo bản photo giấy chứng nhận.
    • Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa là ngày 17/11/2018.
  • Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện MyIU/IU Portal, sinh viên liên hệ phòng dịch vụ CNTT A1.312.

Mọi thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh, email : tkminh@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 08.37244270, ext. 3826.

Comments

comments