Thông báo triển khai Hộp thư “IU THE GATE WAY”

IU THE GATE WAY

IU The Gate Way

Được sự chỉ đạo của BGH, trường ĐHQT thành lập Hộp thư “IU THE GATE WAY”. Hộp thư này nhằm tiếp nhận và giải đáp trực tiếp các câu hỏi thắc mắc, bức xúc, ý kiến đóng góp của sinh viên liên quan đến vấn đề học tập và sinh hoạt tại trường ĐHQT một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác nhất.

Quy trình hoạt động của hộp thư “IU THE GATE WAY”:

Bước 1: Sinh viên gửi các câu hỏi, thắc mắc, ý kiến đóng góp về cho nhà trường thông qua 02 hình thức.

  1. Gửi trực tuyến qua email gateway@hcmiu.edu.vn.
  2. Gửi thư trực tiếp tại các hộp thư “IU THE GATE WAY” tại 04 địa điểm sau:
    • Tại sảnh A1
    • Tại sảnh A2
    • Trước cửa thư viện tầng 1
    • Hành lang nối giữa 02 tòa nhà tại tầng 04

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận thông tin phân loại, gửi câu hỏi, ý kiến đóng góp của sinh viên đến các đơn vị liên quan quan trực tiếp.

Bước 3: Các đơn vị liên quan gửi câu trả lời về cho Bộ phận tiếp nhận thông tin.

Bước 4: Bộ phận tiếp nhận thông tin gửi câu trả lời đến sinh viên qua email gateway@hcmiu.edu.vn không quá 03 ngày làm việc.

IU GATE WAY Team.