REGULATION, DECREE – Tổng Hợp Quy Định, Quy Chế (updated 19/8/2019)

Quick Use – Quy dinh

Đây là bài viết tổng hợp các quy định, quy chế của trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia, Bộ giáo dục và Đào tạo mới nhất mà sinh viên cần biết.

SV nhấn vào các liên kết phía dưới để xem nội dung:

  1. Quy chế Công tác Sinh viên – BGD DT – 10/2016
  2. Quy chế Điểm rèn luyện.
  3. Nội Quy SV trường ĐHQT (cap nhat 08-2009)
  4. Quy định Chế độ chính sách & Học bổng – QD266
  5. Quy định miễn giảm học phí – QD486
  6. Thông báo Bảo Hiểm năm học 2018-2019
  7. Quy chế Công tác Sinh viên VNU – QĐ953_ĐHQG (15/07/2019)
Blog Attachment