Tuần SHCD cuối khóa năm học 2017 – 2018

SHCD

Thời gian: Cả ngày thứ Sáu – 22/6/2018 hoặc cả ngày thứ Bảy – 23/6/2018 (từ 8h00 – 16h30).

Địa điểm: Hội trường lớn Nhà điều hành ĐHQG HCM.

Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường năm 2017-2018 (khóa 2014 và các khóa trước chưa tham dự).

Link đk: http://iuoss.com/shcd

Link ds sv chưa hoàn thành: https://drive.google.com/open?id=12mLDkBzq1YxBMt9HPE0Y97I9XQ-wQMLc