Bình chọn sinh viên xuất sắc năm 2017 – Student of the Year 2017

student-of-the-year-small

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên: Chương trình bình chọn SV xuất sắc năm 2017 đã diễn ra.

SV đăng nhập vào BlackBoard bằng tài khoản của minh, vào mục Assignment hoặc vào Click vào đây để bình chọn.

Các bạn SV có thể vào xem thành tích học tập và rèn luyện của từng bạn để bình chọn.

Thời gian bình chọn: đến 13h00 ngày 19/01/2017.

Lưu ý: 1 SV chỉ bình chọn cho 1 trong các SV trong DS và có thể thay đổi bình chọn. Kết quả sẽ dựa trên bình chọn cuối cùng.