THÔNG BÁO SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức học kỳ 2 năm học 2016-2017

DRL

THÔNG BÁO SỐ 2

V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức học kỳ 2 năm học 2016-2017

Theo tinh thần thông báo số 787/ĐHQT-CTSV về việc công bố điểm rèn luyện dự kiến để sinh viên khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện vào ngày 27/10/2017. Sau thời gian chỉnh sửa như đã thông báo nay phòng Công tác Sinh viên thông tin đến toàn thể sinh viên điểm rèn luyện chính thức học kỳ II/NH 2016-2017 như sau:

  • Sinh viên truy cập vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản MyIU để xem chi tiết điểm.
  • Sinh viên xem hướng dẫn tại website phòng CTSV. Địa chỉ : http://www.iuoss.com/bps

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ anh Trần Khai Minh – chuyên viên phòng Công Tác Sinh Viên:

Comments

comments