Lễ Khai Giảng 2017-2018

khai giang 2015 2016

ANNOUNCEMENT

(About the Opening Ceremony of the Academic year 2017 – 2018)

For celebration of the new academic year 2017 – 2018, International University (IU) would like to announce the time of Opening Ceremony to all divisions as follows:

 • Time: 8:30 AM – Thursday, September 14, 2017.
 • Venue: Main Hall, VNU – HCMC Headquarters.
 • Participants:

  • Board of Rectors;
  • Head of units;
  • Representatives of Youth Union and Student Association;
  • All staff who do not have to lecture or participate in other   activities on that day;
  • Representatives of units;
  • All freshmen.

International University requests the Office of Undergraduate Academic Affairs, the Office of Student Services, Schools and Departments to announce to freshmen to attend the Ceremony. The units need to arrange staff to ensure the workload at university.

THÔNG BÁO

(Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2017-2018)

Chào mừng năm học mới  2017 – 2018 và đón Tân sinh viên Khóa 2017, Trường Đại học Quốc Tế thông báo thời gian tổ chức Lễ Khai giang năm học  2017 – 2018 như sau:

Thời gian: 8g30, thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017.

Địa điểm : Hội trường Lớn — Nhà điều hành ĐHQG.HCM

Thành phần:

• Ban Giám hiệu;

• Trưởng – Phó các đơn vị;

• Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;

• Giảng viên giảng dạy sinh viên năm nhất; giảng viên, nghiên cứu viên không có giờ dạy;

• Đại diện CBVC các đơn vị;

• Toàn thể sinh viên năm nhất

Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác Sinh viên

Thông báo đến toàn thể ính viên năm nhất tham dự Lễ khai giảng. Các đơn vị lưu ý bố

trí cán bộ trực để giải quyết công việc.

 

Comments

comments