Lịch chạy xe buýt 52 và 30 năm học 2015-2016 (Bắt đầu từ ngày 07/09/2015)

LỊCH CHẠY XE BUÝT 52

Hướng dẫn cách bắt xe buýt 52 đến trường ĐHQT 

LỊCH CHẠY XE BUÝT 30

Lưu ý: Sinh viên K15 học SHCD đầu khóa có thể sử dụng xe buýt 52 để di chuyển từ TP đến Nhà điều hành ĐHQG (Xuống trạm Nhà Điều Hành)