Lịch chạy xe buýt 52 và 30 năm học 2015-2016 (Bắt đầu từ ngày 07/09/2015)

LỊCH CHẠY XE BUÝT 52

Hướng dẫn cách bắt xe buýt 52 đến trường ĐHQT 

LỊCH CHẠY XE BUÝT 30

Lưu ý: Sinh viên K15 học SHCD đầu khóa có thể sử dụng xe buýt 52 để di chuyển từ TP đến Nhà điều hành ĐHQG (Xuống trạm Nhà Điều Hành)

Comments

comments