DS Sinh Viên Tham dự Tọa Đàm cùng Ban Giám Hiệu

Các bạn sinh viên tham dự có trong danh sách dưới đây sẽ được cộng điểm rèn luyện. P.CTSV xin chân thành cám ơn các bạn đã đến tham dự.

TỌA ĐÀM GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN
STT Họ và Tên MSSV
1 ĐOÀN XUÂN AN BABAIU13009
2 VÕ THỊ LIÊN BABAIU11055
3 VŨ PHẠM QUỐC HUY BAFNIU13233
4 PHẠM HỒNG ANH BABAWE13070
5 CÙ GIA HUY BEBEIU11006
6 HUỲNH MINH THƯỜNG ITITIU11029
7 ĐỖ MẠNH TÙNG BABAIU13325
8 TRƯƠNG NGUYỄN MAI PHƯƠNG BTIU08035
9 TRƯƠNG NGỌC TRÚC PHƯƠNG BTARIU13031
10 NGUYỄN LAN THANH BTFIIU13101
11 TĂNG QUỐC NGUYÊN BABAAU11019
12 NGUYỄN NGÔ THANH THANH BTBTUN12030
13 TRẦN HỮU HÒA ITCSIU10098
14 PHAN HOÀNG PHƯƠNG UYÊN BAFNIU11077
15 HUỲNH QUÂN MINH BABAUN13026
16 VŨ THỊ VÂN ANH BABAIU13015
17 NGHUYỄN PHƯỚC ĐẠT BABAIU12149
18 PHẠM NGUYỆT ÁNH BABAIU12147
19 TRẦN HỮU VỊNH GIANG BABIU11137
20 NGUYỄN TÚ NGUYÊN ITITIU13142
21 VÕ THÁI GIA THỊNH ITITIU13075
22 ĐINH THANH TÀI ITITIU13067
23 NGUYỄN HOÀNG ANH DUY MAMAIU13005
24 NHAN HOÀNG THỂ QUYÊN BABAIU11301
25 PHAN ĐÌNH THANH EEEEIU13057
26 HÀ THỊ PHI  YẾN MAMAIU13028
27 PHẠM BÁO THỐNG ITITIU13167
28 PHẠM TÚ TRINH BABAUH13126
29 DƯƠNG TẤN LỘC BABAWE13100
30 VÕ THANH TÙNG MAMAIU13025
31 NGUYỀN THẾ HUY MAMAIU13063
32 PHAN THỊ THANH THÚY EEEEIU13051
33 VÕ PHẠM ĐĂNG KHOA BTFTIU13156
34 DĐINH HOÀNG LONG BTARIU12008
35 TRẦN TRỌNG TUẤN BAFNIU11095
36 NGUYỄN MINH TUẾT MAMAIU13045
37 NGUYỄN ANH THƯ BABAIU11121
38 NGUYỀN HOÀNG ANH DUY BEBEIU13114
39 NGUYỄN HOÀNG THƠ BABAIU12202
40 LÊ THỊ HỒNG NHUNG BAFNIU10356
41 NGUYỄN HOÀNG THIÊN THANH BABAIU12251
42 NGUYỄN LÊ MINH TRÍ BABAUH13123
43 NGÔ CÔNG THÀNH ITCSUA13003
44 TRẦN NGỌC SƯƠNG BABAIU13243
45 TẠ BẢO TRÂN BABAIU11081
46 TRỊNH THU KIM NGUYÊN BAFNIU11O2O
47 THÁI THỊ HỒNG HÀ ITITIU11045
48 NGUYỄN THANH TRÀ  BABAIU11139
49 TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VY BABAIU11252
50 VŨ MINH KHÁNH BAFNIU11040
51 MAI NGUYỄN TRÂM ANH BTFTIU13006
52 PHAN THỊ HẢI HẬU BTBTIU11040
53 NGUYỄN HỒNG AN BTBTIU13001
54 CÔ NGỌC ANH KHOA BTBTIU12058
55 BÙI LÊ GIANG BAFNIU11105
56 ĐẶNG THỊ HỒNG YẾN BAFNIU11107
57 NGUYỄN CÔNG TUẤN CECEIU10001
58 NGUYỀN THỊ KIM NGÂN BTFTIU13063
59 VÕ HUY TÙNG CECEIU13054
60 NGUYỄN CHÍ LINH BTBTIU12068
61 LÊ THỊ KIỀU OANH BAFNIU13209
62 NGUYỄN MINH TRỌNG BABAIU12136
63 VŨ TRẦN ANH NGUYÊN BABAIU12215
64 CHAN SOKKHEANG CECEIU13100
65 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG BAFNIU13099
66 NGUYỄN QUANG DUY BTFTIU11052
67 NGÔ PHÙNG THIỆN TÂM BABAIU13247
68 TRẦN THỊ MỸ NGỌC BAFNIU13065
69 NGUYỄN VIỆT BẢO THI BAFNIU13143
70 LÊ QUANG BẢO BEBEIU12020
71 NGUYỄN QUANG HUY BEBEIU12016
72 MẠCH VŨ PHƯƠNG QUYÊN BABANS12034
73 VÕ ĐÌNH HUY BAFNIU13122
74 LÊ TRẦN TIẾN ĐẠT CECEIU13004
75 NGUYỄN CHÍ THÔNG BTARIU13042
76 PHẠM HỮU LÂM ITITIU11037
77 DƯƠNG TUẤN NAM ITCSIU11001
78 ĐÀM THỊ MỸ KHÁNH BAFNIU13042
79 ĐỖ THỊ HOÀNH OANH BABAIU13204
80 HOÀNG TRỌNG NGHĨA EEIU08048
81 LÊ ĐỖ MINH THIỆN EEEEIU13033
82 TRANG KIẾN EEEEIU13008
83 TRẦN MINH ĐỨC ITITIU13104
84 NGÔ THỊ QUÝ BABAIU11288
85 VÕ THỊ NHƯ QUYÊN BABAIU11138
86 TRẨN THANH TRÚC ITCSIU10095
87 PHAN NGỌC ANH THÙY BTFTIU13109
88 ĐOÀN HỒNG THỊ KHÁNH HÀ BAFNIU13159
89 THÁI HÀ VY BTBTIU13243
90 PHẠM MINH THÙY TRANG MAMAIU13065
91 BÙI NGUYỄN THANH THẢO MAMAIU13082
92 NGUYỄN HỒ THỦY DUNG BTBTIU10117
93 VƯƠNG BẢO NGỌC BTBTIU10120
94 THÁI GIA HUY BTBTUN12003
95 LÊ NGUYỄN MINH TIẾN BTBTIU11067
96 VƯƠNG NGUYỄN ÁI QUỲNH BTBTIU11028
97 LÊ ĐỨC KHÁNH BABAIU11160
98 HOÀNG THỊ MỸ DUYÊN BABAIU11307
99 TÔ THỊ MỸ DUYÊN BTBTIU13057
100 VÕ MINH ĐỨC MARTIN ITITIU13156