Tương Lai Nghề Nghiệp ‐Hội Thảo  Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

Tương Lai Nghề Nghiệp ‐Hội Thảo  Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

 

Nội dung hội thảo
Khung quản lý nhóm hiệu quả : mục tiêu , qui trình, quy định, văn hóa  và nguồn nhân lực nhóm
Tính cách và vai trò trong nhóm – test vai trò nhóm Mô hình Belbin
Tự tạo động lực và gắn kết trong nhóm
Các hướng dẫn trở thành thành viên nhóm hiệu quả
Tự lãnh đạo trong nhóm

Chuẩn bị trước hội thảo
Xem trước bộ video hướng dẫn làm việc nhóm hiệu quả trong chương trình hành trang nghề nghiệp của FBNC. Thực hiện bài test tính cách cá nhân MBTI phục vụ cho hội thảo làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả. 
Phần 1 làm việc nhóm hiệu quả: https://www.youtube.com/watch?v=zMqHvqtXrN4
Phần 2 làm việc nhóm hiệu quả: https://www.youtube.com/watch?v=RnaVDXxGrWY
Phần 3 làm việc nhóm hiệu quả: https://www.youtube.com/watch?v=9HRROE61uRw
 

Link download bài giảng làm việc nhóm:

http://www.mediafire.com/download/ri8ic7v1abtbosy/FBNC_-_Bai_giang.rar

Link download bài test tính cách MBTI:
http://www.mediafire.com/view/9ab7nmi2ezceob3/MBTI_Questionaire.pdf

Đăng ký tại:

https://docs.google.com/forms/d/1WqVnAoseag1ZGgZu5m6r3UVi4OKp0b3tRGhEvRxZXs4/viewform

Các bạn sinh viên có thể theo dõi tại www.facebook.com/groups/hanhtrangnghenghiep và www.facebook.com/nghenghieptuonglai