Specialty Advisory Workshop – Tư Vấn Hướng Nghiệp và Định Hướng Chuyên Ngành

Specialty Advisory Workshop – Tư Vấn Hướng Nghiệp và Định Hướng Chuyên Ngành

 

Poster

Nằm trong chuỗi sự kiện của IU Job Fair – Ngày hội việc làm.2014. Specialty Advisory Workshop là những chương trình dành riêng cho các bạn sinh viên IU năm 2 trở lên thuộc các khoa, bộ môn đã và đang học các chương trình tại IU. Mong muốn của chuỗi sự kiện cũng như Phòng Công tác Sinh viên và khoa, bộ môn là trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức nhất định, những hiểu biết chuyên sâu về chuyên ngành mà các bạn đang theo học. Qua đó định hướng rõ ràng hơn về cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp.

Chương trình mở ra một cơ hội giúp các bạn sinh viên, nhất là các bạn sinh viên năm 2 đang học các khoa phân chuyên ngành như BA, BT…giúp các bạn nắm rõ thông tin và lựa chọn đúng đắn hơn những định hướng học tập của các bạn. Hoặc tư vấn thêm cho các bạn về các lĩnh vực đào tạo, về học tập, về việc làm của các ngành, các khoa khác.

Chuỗi sự kiện Tư Vấn Hướng Nghiệp và Định Hướng Chuyên Ngành bao gồm 5 buổi thuộc 5 khoa khác nhau:

Ngày 21/04/2014:  Khoa Công Nghệ Thông Tin
                           13:00 – 16:00 tại A2.501

 

Ngày 22/04/2014:  Khoa Quản trị Kinh doanh
                           13:00 – 16:00 tại A1.309

                            Khoa Điện tử Viễn thông
                           13:00 – 16:00 tại A2.402

 

Ngày 23/04/2014:  Khoa Công nghệ Sinh học
                           8:00 – 11:00 tại A1.409

 

Ngày 25/04/2014:  Bộ Môn Kỹ Thuật Y Sinh

                           13:00 – 16:00 tại A1.409

 

Và sự có mặt của nhiều đại diện các doanh nghiệp đến tư vấn cho các buổi này. Chi tiết sẽ thông tin trong các ngày sắp tới. Các bạn sinh viên khi đăng ký tham dự sẽ nhận được quà tặng của P.CTSV và ghi nhận đánh giá điểm rèn luyện.

Các bạn sinh viên vui lòng đăng ký theo form dưới đây để Phòng CTSV chuẩn bị quà và ghế ngồi cho đầy đủ.