Danh sách sinh viên tham dự buổi nói chuyện chuyên đề “Sinh viên và vấn đề hội nhập toàn cầu” do ĐHQG-HCM tổ chức