DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP

Phòng Công tác Sinh viên thông báo:

Danh sách dưới đây bao gồm các bạn sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông, Sinh viên nằm trong danh sách vui lòng nộp lại bản sao y bằng TN THPT về Phòng CTSV trước ngày 9/4/2014 dùng làm hồ sơ Tốt nghiệp ĐH cho các bạn. Sinh viên không nộp lại bằng TN THPT sẽ không được tốt nghiệp trong niên khóa 2013 – 2014.

Mọi vấn đề liên quan đến bằng tốt nghiệp THPT xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Văn Lập – 0164 248 1863 – nvlap92@gmail.com