Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi GO GREEN IN THE CITY 2014

 Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi GO GREEN IN THE CITY 2014 được tổ chức vào ngày 18.03.2014 tại Công ty Schneider Electric Việt Nam

GGITC 2014 - Country Final Competition

Thông tin chi tiết, vui lòng cập nhật tại: www.schneider-electric.com.vn

hoặc https://www.facebook.com/SchneiderElectricVN