Thông Báo: V/v Nộp Bằng Tốt Nghiệp THPT Bổ Sung Cho Hồ Sơ Xét Tốt Nghiệp Khóa 2009, 2010

IU Logo_featured article

Thông Báo: V/v Nộp Bằng Tốt Nghiệp THPT Bổ Sung Cho Hồ Sơ Xét Tốt Nghiệp Khóa 2009, 2010

Các bạn sinh viên vui lòng xem thông báo và danh sách đính kèm bên dưới để nộp bằng tốt nghiệp THPT về Phòng CTSV O.210. Danh sách được xếp theo thứ tự MSSV.

Lưu ý:

– Nộp bản sao y có công chứng
– Bản sao y phải hiển thị rõ Số Hiệu Bằng, Nơi Cấp, Ngày Cấp và các thông tin cá nhân khác
 

Danh Sách Khóa 2009

Danh Sách Khóa 2010