Tuyển dụng kỹ sư tại Fujikura.

Logo

Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam

Địa chỉ: 09 Đường số 6, Khu Công nghiệp VSIP1, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Sinh viên quan tâm vui lòng nộp CV qua email Ms. Mơ moht@vn.fujikura.com

Website: www.fujikuracareer.com