Thông báo về việc chuyển địa điểm học sang tòa nhà mới – A2

1471354_699121850118400_770632227_n

Thông báo: Các bạn sinh viên có thời khóa biểu học tại C22 sẽ được chuyển sang tòa nhà thứ 2 vừa hoàn thành. Tuy nhiên, nhà trường có một số lưu ý đến việc sử dụng tòa nhà mới, các bạn sinh viên xem và thực hiện

1. Kể từ 2/12/2013: Tất cả sinh viên học tại cơ sở C22 chuyển sang tòa nhà mới. Ký hiệu phòng học tại tòa nhà mới là A2. VD: phòng học 301 có tên là: A2.301.

2. Ngày 2/12 – 4/12/2013: 

– Các sinh viên không được sử dụng thang máy tại tòa nhà mới (vì thang máy đang trong giai đoạn hoàn thiện).

– Di chuyển sang tòa nhà mới: Dùng thang máy máy tòa nhà cũ lên đến tầng mình mong muốn rồi đi qua hành lang nối (nằm bên trái tòa nhà theo hướng từ ngoài nhìn vào) giữa hai tòa nhà.

– Do tòa nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện nên sinh viên không nên đi lại trong khu vực tầng 1 (tầng trệt) và khuôn viên của tòa nhà mới.

Thân

Phòng Công Tác Sinh Viên

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.