Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm đối với nhóm ngành/ngành Kỹ thuật Y Sinh và Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Logo

Nhằm hỗ trợ thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên giai đoạn 2013-2017, Phòng Công tác Sinh viên – Trường Đại học Quốc Tế được ĐHQG-HCM giao thực hiện đánh giá nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của nhóm ngành/ngành Kỹ thuật Y sinh và Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

Rất mong nhận được sự tham gia từ các bạn sinh viên bộ môn Kỹ thuật Y sinh và bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.