Danh sách sinh viên tham dự buổi tập huấn kỹ năng Quản lý Tài chính Cá nhân và Doanh nghiệp năm 2013.

Logo HSBC

Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên tham dự buổi tập huấn kỹ năng Quản lý Tài chính Cá nhân và Doanh nghiệp.

Phòng CTSV cộng điểm rèn luyện trực tiếp cho sinh viên có tên trong danh sách.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Chị Ngọc Hân qua email tnnhan@hcmiu.edu.vn hoặc số điện thoại 0908041989.

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.