DANH SÁCH CẤP CERTIFICATE VÀ CẬP NHẬT ĐIỂM RÈN LUYỆN SOFTSKILL BUỔI 1 VÀ 2

SS1

Các bạn sinh viên thân mến,
Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên đã tham gia Softskill số #1 và #2 của Phòng CTSV. Hiện tại các bạn đã được cấp chứng nhận đầy đủ theo danh sách dưới đây, các bạn vui lòng liên hệ P.CTSV O210 để được nhận giấy chứng nhận. Ngoài ra, danh sách đã được cập nhật vào hệ thống điểm rèn luyện của Học kì I này. Điểm rèn luyện sẽ được tổng kết lại sau khi các bạn hoàn tất học kì I.
Điều kiện nhận certificate như đã thông báo trong các buổi training: Check in đầu buổi và Check out bằng Survey cuối buổi.

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.