Tuyển thực tập tại GIC

Logo

Trung Tâm Đào Tạo và Tư Vấn Đầu Tư GIC hoạt động trong 05 lĩnh vực chính:

  • Tư Vấn Tài Chính
  • Đào Tạo
  • Cung Cấp Chiến Lược
  • Trung Tâm Đào Tạo và Cung Ứng Nguồn Nhân Lực
  • Trung Tâm Kết Nối Việc Làm.

Hiện nay, GIC đang có nhu cầu tuyển 10 sinh viên thực tập (Quy chế nhân viên thực tập) để lựa chọn trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Mọi thông tin về tuyển dụng và nộp hồ sơ xin vui lòng liên hệ: minhtri@gic.edu.vn hoặc 0908691359

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.