Lễ kết nạp cựu sinh viên năm 2013.

Alumni
Phòng CTSV thông báo thông tin Lễ kết nạp Cựu Sinh viên năm 2013:
Thời gian: 13h30 đến 14h30 ngày 09/11/2013 (Thứ bảy)
Địa điểm: Lầu 1 – Sảnh Foyer – Khách sạn Rex
Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.
Đối tượng: sinh viên và học viên cao học tốt nghiệp năm 2013.
Khách mời: cựu sinh viên tiêu biểu của trường.
 
Mọi thắc mắc liên quan đến Lễ kết nạp Cựu Sinh viên, xin vui lòng liên hệ qua email tnnhan@hcmiu.edu.vn (Chuyên viên – Tôn Nữ Ngọc Hân)

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.