Softskill #1 – Kỹ năng quản lý cảm xúc, quản lý stress

SS1

 

 Softskill #1 – Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc

 

 

Các bạn sinh viên đã bao giờ rơi vào tình trạng căng thẳng khi làm việc, học tập?. Bạn có bao giờ cảm thấy mình khó kiềm chế trong xúc, hay mất bình tĩnh dẫn đến rất nhiều hành động không khôn khéo mà ngay sau đó bạn cảm thấy hối hận vì đã làm việc đó?

Phòng Công tác sinh viên giới thiệu đến các bạn buổi rèn luyện kỹ năng đầu tiên trong chuỗi kỹ năng mềm năm 2013. Kỹ Năng quản lý stress hay Kỹ năng quản lý cảm xúc. Buổi kỹ năng này sẽ giúp bạn:

  • Tìm hiểu mức độ kiểm soát cảm xúc của chính bạn
  • Thấy được tác hại của việc không kiểm soát được cảm xúc
  • Đưa ra các biện pháp quản lý cảm xúc an toàn, hiệu quả
  • Hình thành kỹ năng quản lý cảm xúc qua các bài tập thực hành

 

 SS1

 

 

​1. Địa điểm và thời gian tham dự:

Sáng ngày thứ 2 – 11/11/2013 vào lúc 8h đến 11h
Địa điểm: A.202 – Trường ĐH Quốc Tế
Và với sự giảng dạy của thầy Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu – Thạc sĩ Tâm lý học

2. Cách thức và lệ phí tham gia buổi học.
– Số lượng tham gia hạn chế: 60 người
– Các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp phòng Công tác sinh viên O210 để đăng ký học.
– Lệ phí tham gia buổi học là 50.000 VND, đã bao gồm tiền in ấn Certificate

3. Lưu ý:
– Các bạn vui lòng xem thông tin về các buổi học kỹ năng mềm và các thông tin khác tại: http://osa.hcmiu.edu.vn/2013/11/01/cac-chuyen-de-dao-tao-ky-nang-mem-chuoi-ky-nang-mem-2013/
– Softskill – Kỹ năng quản lý cảm xúc được tổ chức lặp lại 2 lần. Các bạn có thể tham gia bất kỳ buổi nào.

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.