Hội thảo chinh phục IELTS – thi IELTS tại British Council chỉ với 2.560.000 đồng

Lệ phí tham gia hội thảo: 160.000 đồng/sinh viên.

Nội dung chính của buổi hội thảo: chia sẽ, giảng dạy và truyền kinh nghiệm thi IELTS cho những sinh viên muốn đạt IELTS trên 7.0. Khi đăng ký Hội thảo này, sinh viên được quyền đăng ký thi IELTS tại British Council với mức giá ưu đãi (chỉ với 2.560.000 đồng)

Conquer IELTS

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.