Danh sách sinh viên hoàn thành Chương trình Sinh hoạt Công dân giữa khóa dành cho khóa 2011 và 2012.

IU Logo_featured article

Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên hoàn thành SHCD GK dành cho khóa 2011 và 2012 (download tại đây)

Đây là tiêu chí xét tốt nghiệp kể từ Khóa 2011 trở đi.

Mọi thắc mắc về danh sách, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp chị Tôn Nữ Ngọc Hân qua email tnnhan@hcmiu.edu.vn hoặc qua Request Form online trên website Phòng CTSV.

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.