Thông Báo: V/v Chụp Hình Lại và Bổ Sung Thông Tin Kỷ Yếu Tốt Nghiệp 2013

IU Logo_featured article

Thông Báo: V/v Chụp Hình Lại và Bổ Sung Thông Tin Kỷ Yếu Tốt Nghiệp 2013

Phòng Công Tác Sinh Viên xin thông báo đến các bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2013 về danh sách chụp hình kỷ yếu và bổ sung thông tin cho kỷ yếu tốt nghiệp 2013. Danh sách bên dưới gồm các bạn sinh viên cần bổ sung hình tốt nghiệp (chụp hình với áo thụng tốt nghiệp) và các bạn cần bổ sung thông tin kỷ yếu.

  • Đối với các bạn cần bổ sung hình, vui lòng liên hệ P.Công Tác Sinh Viên O.210 vào giờ hành chính từ ngày 16/10/2013 đến hết ngày 26/10/2013, trong giờ hành chính từ 8:00h đến 16:00 hằng ngày. Các bạn sinh viên muốn chụp hình lại có thể liên hệ theo thời gian trên.
  • Đối với các bạn cần bổ sung thông tin, vui lòng điền vào mẫu form dưới link sau để bổ sung các thông tin vào kỷ yếu tốt nghiệp 2013: https://docs.google.com/forms/d/1jsUWhhOcE6dV04aX66TusNSPxxQWNazBsjM-V2HyV-Y/viewform

Lưu ý: 
– Danh sách có đánh dấu X là cần bổ sung hình hoặc thông tin. 
– Vì kỷ yếu là kỷ niệm của mỗi người tại thời điểm tốt nghiệp nên các bạn sinh viên vui lòng sắp xếp thời gian để bổ sung các thông tin thiếu trên. Mỗi người đều phải lấy nên các bạn nên điền đầy đủ, chụp hình đẹp để không phải hối hận khi nhận kỷ yếu tốt nghiệp này

Mọi thông tin xin gửi vào email của P.CTSV: http://osa.hcmiu.edu.vn

Cám ơn các bạn

Danh sách:

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.