Công bố danh sách sinh viên đã tham dự Lễ Khai Khóa 2013

Opening Ceremony

Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên tham dự Lễ Khai Khóa 2013 vào ngày 21/10/2013 (Thứ bảy).

Sinh viên có tên trong danh sách được cộng điểm rèn luyện trực tiếp vào học kỳ I năm học 2013-2014.

Chân thành cảm ơn các em đã tham dự và góp phần làm nên sự thành công của chương trình.

Danh sách sinh viên đã tham dự Lễ Khai Khóa 2013

Blog Attachment

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.