Lấy ý kiến về vấn đề gửi xe và trang bị bàn bóng bàn (dành cho sinh viên nội trú KTX Phan Liêm)

Luu Xa Noi Thanh

Hiện nay, vấn đề gửi xe tại KTX Phan Liêm chưa giải quyết triệt để cho toàn thể sinh viên nội trú, chỗ để xe chỉ đáp ứng khoảng 15 chiếc xe tại phòng khách. Phòng CTSV và BQL Phan Liêm đưa ra phương án dời toàn bộ xe gửi bên ngoài KTX và trang bị bàn bóng bàn cho sinh viên tại phòng khách. Hiện tại có một số chỗ giữ xe bên ngoài như các khu vực trên đường Lý Văn Phức, Phan Liêm, Huỳnh Khương Ninh, …

Phòng CTSV tiến hành tiếp nhận ý kiến từ sinh viên và có phương án phù hợp giải quyết vấn đề này tại KTX. Sinh viên vui lòng hoàn thành khảo sát qua form bên dưới

Comments

comments

Leave us a Comment