Câu Hỏi Bài Thu Hoạch SHCD NV2

IU Logo_featured article

Câu 1:  Qua  chuyên đề Phương pháp học Đại học, anh/chị cho biết cảm nhận của mình về chuyên đề này và những chuẩn bị gì cho kế hoạch học tập của mình?

Câu 2:  Trong suốt thời gian học tập tại trường,  quy chế nào quy định về các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên? Sinh viên có thể tham khảo quy chế này ở đâu?

NỘP BÀI THU HOẠCH

Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (O.210)
Thời gian: Từ ngày 23 đến 27/09/2013.
Yêu cầu bài thu hoạch được viết tay trên giấy Ghi rõ họ và tên, MSSV,  số điện thoại và  email trên bài thu hoạch

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.