Hướng dẫn SINH VIÊN CŨ hoàn tất thủ tục KTX ĐHQT (Khu C – TT GDQP)

civil

Thủ tục bao gồm:
– 02 bản hợp đồng
Hợp đồng phòng 4 người
Hợp đồng phòng 6 người
– 1 CMND photo
– 02 hình 2×3  và 03 hình 3×4

Cách thức nộp thủ tục:
– Sinh viên nộp cho trưởng dãy.
– Hạn chót nhận thủ tục: đến hết 17h00 ngày 24/09/2013 (Thứ ba).

Lưu ý: Trưởng nhà và trưởng dãy tập hợp, sắp xếp và nộp lại Phòng CTSV trước ngày 26/09/2013 (Thứ năm). Cao Minh Long liên hệ Phòng CTSV nhận văn phòng phẩm và hướng dẫn tổng hợp giấy tờ.

Phòng CTSV đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.

 

 

Comments

comments

Blog Attachment

Leave us a Comment