LỊCH HỌC TẬP SINH HOẠT CHÍNH TRỊ GIỮA KHÓA CHO SINH VIÊN KHÓA 2011, 2012

IU Logo_featured article

Để khỏi gây hoang mang và thắc mắc cho các bạn SV, P.CTSV xin giải thích như sau:
Theo quy định của Bộ, 1 sinh viên cần hoàn thành các chương trình sau:
– Sinh Hoạt Công Dân Đầu Khóa (Lúc mới vào trường)
– Sinh Hoạt Công Dân Đầu Năm (Giữa khóa, đầu năm 2 và năm 3)
– Sinh Hoạt Công Dân Cuối Khóa (Trước khi tốt nghiệp)
Đây là buổi sinh hoạt bắt buộc của các bạn, các bạn cần hoàn thành để được đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo Dục. Các bạn sinh viên theo dõi và thực hiện nhé.

Thân