CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NV1

IU Logo_featured article

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

CÂU HỎI VIẾT BÀI THU HOẠCH
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN NV1

 

1/ Từ nội dung của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Anh (Chị) suy nghĩ như thế nào về nhiệm vụ học tập của mình  trong thời kỳ mới và đặc biệt là ở môi trường học tập ĐHQT.

2/ Anh (Chị) có suy nghĩ như thế nào về chủ quyền của Việt Nam đối với hai Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa? Các bạn làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam?

3/ Trong suốt thời gian học tập tại trường, quy chế nào quy định về các vấn đề lien quan đến học tập của sinh viên? Sinh viên có thể tham khảo quy chế này ở đâu?

 

Ghi chú:        
– Bài thu hoạch viết tay trên giấy khổ giấy A4.
-Thời gian nộp bài từ ngày 16/9/2013 đến 20/9/ 2013 tại Phòng CTSV -210