SƠ ĐỒ VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN NỘI TRÚ KTX NỘI THÀNH (cập nhật ngày 02/09/2013)

Luu Xa Noi Thanh

Mọi thắc mắc về sơ đồ và danh sách vui lòng liên hệ trực tiếp Chị Ngọc Hân (0908041989 – tnnhan@hcmiu.edu.vn)

 

KTX PHAN LIÊM
(28 Phan Liêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM)

 

 

KTX LÝ VĂN PHỨC
(09 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM)

Comments

comments