Đăng Ký Địa Điểm Xuất Phát – Hành Trình Về Nguồn Củ Chi

IU Logo_featured article

Đăng Ký Địa Điểm Xuất Phát – Hành Trình Về Nguồn Củ Chi

Các bạn sinh viên Khóa 2013 nhập học và nộp hồ sơ tại trường khi chưa đăng ký nơi xuất phát Hành Trình Về Nguồn – Đền Bến Dược, Củ Chi, các bạn vào link bên dưới để đăng ký tất cả thông tin và chọn địa điểm xuất phát
Link: http://osa.hcmiu.edu.vn/thongtinsv

Lưu ý:
– Địa điểm đi và về đều là giống nhau nên các bạn suy nghĩ kỹ trước khi đăng ký
– Các bạn đã đăng ký nhập học online đã chọn địa điểm đi xin vui lòng không đăng ký lại
– Form sẽ đóng vào ngày 5/9/2013 nên các bạn vui lòng điền vào nhanh chóng. Số xe sẽ được thông báo vào ngày 7/9/2013

 

Đăng Ký Thay Đổi Địa Điểm Xuất Phát

Lưu ý:


– Chỉ đăng ký chuyển địa điểm xuất phát 1 lần duy nhất. Các bạn đăng ký nhiều hơn 2 lần thì sẽ không được giải quyết
– Danh Sách xếp xe sẽ có chậm nhất ngày 7/9/2013
– Form này chỉ áp dụng cho các bạn SV NV1, NV1B và NV1C. Không áp dụng đăng ký cho NV2