Lịch Sinh Hoạt Công Dân Đầu Khóa – Đợt I/2013

IU Logo_featured article

Lịch Sinh Hoạt Công Dân Đầu Khóa – Đợt I/2013

Đây là lịch SHCD đầu khóa đợt I/2013, áp dụng cho TSV NV1, NV1B và NV1C đã nộp hồ sơ nhập học tại trường và các sinh viên khóa khác chưa hoàn thành SHCD đầu khóa.

Các bạn lưu ý: Đây là lịch sinh hoạt bắt buộc, cần phải hoàn thành để đáp ứng đủ yêu cầu tốt nghiệp cuối khóa