Nhắc nhở sinh viên tham dự Chương trình Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm 2013

images

Hoàn thành Chương trình Sinh hoạt Công dân đầu khóa (SHCD ĐK) là một trong những tiêu chuẩn xét tốt nghiệp được áp dụng kể từ khóa 2011 trở đi. Phòng CTSV đã công bố danh sách sinh viên hoàn thành Chương trình SHCD ĐK trên website Phòng CTSV.

Danh sách sinh viên hoàn thành SHCD ĐK năm 2011

http://osa.hcmiu.edu.vn/2013/07/31/danh-sach-sinh-vien-hoan-thanh-chuong-trinh-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa-nam-2011/

Danh sách sinh viên hoàn thành SHCD ĐK năm 2012

http://osa.hcmiu.edu.vn/2013/07/31/danh-sach-sinh-vien-hoan-thanh-chuong-trinh-sinh-hoat-cong-dan-dau-khoa-nam-2012/

Sinh viên khóa 2011 và khóa 2012 chưa hoàn thành SHCD ĐK vui lòng đăng ký tham dự chương trình qua form bên dưới

Ghi chú: Sinh viên ghi rõ thông tin cá nhân vào mẫu form đăng ký online sẽ nhận được lịch học qua email.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng CTSV (O.210) hoặc chị Ngọc Hân (tnnhan@hcmiu.edu.vn)