Danh sách sinh viên hoàn thành Chương trình Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm 2012.

images

Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên hoàn thành chương trình Sinh hoạt Công dân đầu khóa năm 2012.

Danh sách toàn trường

Danh sách Khoa Quản trị Kinh doanh

Danh sách Khoa Công nghệ Sinh học

Danh sách Khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách Khoa Điện tử Viễn thông

Danh sách Bộ môn Kỹ thuật Y sinh

Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Chị Ngọc Hân (Phòng CTSV O.210 hoặc qua email tnnhan@hcmiu.edu.vn)

Blog Attachment