Thông tin KTX Lý Văn Phức (dành cho tân sinh viên và sinh viên cũ)

Luu Xa Noi Thanh

 

SƠ ĐỒ KTX LÝ VĂN PHỨC
(KTX Nguyễn Phi Khanh chuyển sang KTX Lý Văn Phức kể từ năm học 2013-2014)

SƠ ĐỒ HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI ĐẾN KTX LÝ VĂN PHỨC

Blog Attachment