Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN năm 2013 (ASLF 2013)

Poster

Poster

Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên ASEAN năm 2013 (ASEAN Student Leaders Forum 2013 – ASLF 2013) là một hoạt động thường niên do Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN) phối hợp với Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) đăng cai tổ chức. Chương trình diễn ra từ ngày 21/06/2013 đến ngày 25/06/2013 với chủ đề “Towards the ASEAN Dream”. Sinh viên Hoàng Thị Hoàng Anh – Khoa Quản trị Kinh doanh đã xuất sắc đại diện Đại học Quốc Gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tham dự Diễn đàn ASLF 2013 cùng với 02 sinh viên đến từ các trường thành viên ĐHQG-HCM. Các vấn đề chính được thảo luận trong Diễn đàn lần này là “Vấn đề về tổ chức thanh niên mà trường đại học đang gặp phải để có thể hội nhập là gì?”, “Một tổ chức sinh viên mà bạn mong muốn trong tương lai sẽ như thế nào?”. Rất nhiều giải pháp được trình bày và được cụ thể hóa bằng những dự án khả thi nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên. Diễn đàn cũng là dịp sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng mối quan hệ và giao lưu với nhiều sinh viên trong cộng đồng ASEAN; biết thêm về đất nước, con người và văn hóa Thái Lan; tìm hiểu thêm về tinh thần, tư tưởng chung của các thủ lĩnh sinh viên các nước bạn trong việc hội nhập và phát triển cộng đồng ASEAN; và nâng cao khả năng giao tiếp trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh.