Latest News
 • “Diễn đàn khoa học quốc tế 2019” tại TP.HCM

  New
 • TB v/v Trả hình tốt nghiệp cho SV năm 2019

  New
 • TB cấp phát lễ phục và kỷ yếu tốt nghiệp cho SV-HV tốt nghiệp 2019

  New
 • TB sinh viên nghiêm túc thực hiện quy chế thi cử 2019

  New
 • TB tăng cường an ninh trật tự mùa cao điểm 2019

  New
 • TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2018-2019

  New
 • TB v/v mở cửa Thư viện ngoài giờ tối trong mùa ôn thi HK1 2019-2020

  New
 • Thẻ BHYT ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục có ý nghĩa gì?

  New
 • TB V/v cho phép sinh viên sử dụng phòng học trống để nghỉ trưa

  New
 • TB Phát thẻ Sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng BIDV cho khóa 2019 – đợt 3+4

  New

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses