Updates
  • THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BUỔI TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ TƯ VẤN THUẾ CỦA KPMG

  • Thông báo điều chỉnh lịch chạy xe buýt 52 và 30 (Áp dụng từ ngày 05/02/2018 đến 25/02/2018)

  • Kỹ năng Ứng phó Rủi tho Cháy nổ và Thiên tai

  • BÌNH CHỌN SINH VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2017 – STUDENT OF THE YEAR 2017

  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018

  • DS MGHP học kỳ 1, đợt 1, năm học 2017-2018

  • CUỘC THI SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG LẦN THỨ II

  • THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2017

  • Lễ Tốt Nghiệp Đại học năm 2017

  • ANNOUNCEMENT FOR THE 7TH ASIAN YOUTH LEADERS TRAVEL AND LEARNING CAMP – SINGAPORE, 22-26 FEB, 2018

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses