Latest News
 • CÔN ĐẢO HUYỀN THOẠI

  New
 • Hướng dẫn lập tờ kê khai thông tin BHYT (Mẫu TK1-TS)

  New
 • Hướng dẫn Tra cứu mã số BHXH

  New
 • Thông báo về việc sử dụng thẻ sinh viên, thẻ nội trú

  New
 • TB v/v tiếp nhận SV đăng ký ở KTX ĐHQT 2019-2020

  New
 • TB V/v mở cửa Thư viện ngoài giờ tối trong mùa ôn thi

  New
 • Quy trình kết nạp Đảng đối với sinh viên

  New
 • Vào Đảng để làm gì?

  New
 • Infographic 12 kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội Đảng

  New
 • Video và Infographic 6 bài học lý luận chính trị dành cho Đoàn viên

  New

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses