Updates
  • Thông báo lịch xe buýt 52 và 30 phục vụ kỳ thi Kiểm tra năng lực ngày 26&27/05/2018

  • [Hỗ trợ truyền thông] – Đăng ký vòng chung kết cuộc thi Khởi nghiệp cùng IU 2018

  • THÔNG BÁO V/v Nộp Bằng Tốt Nghiệp PTTH 2018

  • THÔNG BÁO SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức học kỳ 1 năm học 2017-2018

  • Ngày hội việc làm – Job Fair 2018 (20/04/2018)

  • THÔNG BÁO SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018

  • THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BUỔI TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ TƯ VẤN THUẾ CỦA KPMG

  • Thông báo điều chỉnh lịch chạy xe buýt 52 và 30 (Áp dụng từ ngày 05/02/2018 đến 25/02/2018)

  • Kỹ năng Ứng phó Rủi tho Cháy nổ và Thiên tai

  • BÌNH CHỌN SINH VIÊN XUẤT SẮC NĂM 2017 – STUDENT OF THE YEAR 2017

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses