Latest News
 • Lấy góp ý của Sinh viên về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

  New
 • Cuộc Thi Vietnam’s Amazing Student Năm 2019

  New
 • Học sinh, sinh viên cần tránh gì để không vi phạm Luật An ninh mạng?

  New
 • Lịch tiếp công dân NH 2018-2019 của ĐH Quốc Tế

  New
 • TB Tuyển SV tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên Đông Nam Á và Hội nghị Mạng lưới Công tác sinh viên AUN năm 2019 tại Indonesia

  New
 • MẮT SÁNG VẼ TƯƠNG LAI

  New
 • Khảo sát đánh giá quy chế Điểm rèn luyện 2018

  New
 • Chương trình “Câu chuyện pháp đình”

  New
 • Chuyên đề “Những thách thức của Khoa học máy tính trong mô hình hóa hình học” của GS. Marc Daniel ngày 10/12/2018

  New
 • TB SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức HK2 2017-2018

  New

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses