Latest News
 • TB SỐ 1 V/v Nộp Bản Sao Bằng Tốt Nghiệp THPT khóa 2018

  New
 • TB SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức HK I/NH 2018-2019

  New
 • TB v/v nâng cấp hệ thống Blackboard

  New
 • Đăng ký các dự án hỗ trợ Khởi nghiệp 2019

  New
 • TB tổ chức hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019

  New
 • TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019

  New
 • TB về học bổng Hiệp Định Liên Bang Nga 2019

  New
 • TB về việc Đăng ký Nhóm Khởi nghiệp

  New
 • TB V/v mở cửa Thư viện ngoài giờ tối trong mùa ôn thi

  New
 • 2020 VEF 2.0 Program

  New

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses